Erve IJzerman
Menu
Annie Oosterbroek

Annie Oosterbroek.

Annie Oosterbroek-Dutschun

Het huwelijk van Johannes en de veel oudere Maria bleef kinderloos. Johannes was inmiddels een welgestelde landbouwer en koopman. Toen hij bij de plaatselijke boswachter van Loo langsging om een perceel hout te kopen, deed de boswachter die een zestal kinderen en pleegkind Joan Herman Dutschun had, een beroep op hem. Onder de belofte dat Joan alles zou kunnen erven wanneer het aan de zorg van de Johannes van der Beek en Maria Van der Beek-Hogeboom zou worden toevertrouwd, besloten de heer en mevrouw van Loo om Joan aan Johannes mee te geven.

Joan Hermann Dutschun, geboren in een militair hospitaal in Londen, werd liefdevol door Johannes en Maria van der Beek opgenomen en werd op 20 mei 1919 ingeschreven bij de burgerlijke stand van de gemeente Heerde. Joan Hermann zou sindsdien door het leven gaan als Annie van der Beek en later, nadat zij trouwde, als de bekende streekroman schrijfster Annie-Oostenbroek Dutschun. Op haar vierde voltrok zich een tragische gebeurtenis in Annie’s leven. Haar pleegmoeder, Maria van der Beek-Hogeboom, overleed op 66-jarige leeftijd aan een hartkwaal en Annie bleef alleen met pleegvader Johannes achter.

Annemarie-trilogie
De Annemarie-trilogie, is een boeiende serie, die zich grotendeels afspeelt op de boerderij Erve IJzerman. In deze trilogie, waarvan het eerste deel verscheen in 1962, beschrijft Annie Oosterbroek-Dutschun in romanvorm, niet alleen het leven van haar pleegouders, Maria Hogeboom en Johannes van der Beek, maar geeft ze ook gedetailleerde beschrijvingen van de boerderij weer. Hieruit blijkt het authentieke karakter van de boerderij.

Erve IJzerman - Kanaaldijk 63, ingang tegenover Lagestraat 27 - 8191 LW Wapenveld
Colofon | Privacyverklaring