Erve IJzerman
Menu
Eerste steen

Tableau Eerste steen.

Johannes van der Beek & Marie Hogeboom

Johannes van der Beek & Marie van der Beek - Hogeboom

Familie Hogeboom

De twee broers Hendrik en Jakobus en zus Maria Henrietta Hogeboom, die een tolhuis in De Bilt beheerden, verhuisden na de dood van hun ouders weer naar hun geboortegrond. Vermoedelijk begon men gelijktijdig of vrijwel direct na het verwerven van de diverse gronden met de bouw van de kapitale boerderij, want de eerste steen werd op 6 april 1898 door Maria Henriëtta Hogeboom gelegd. De boerderij werd groter opgezet dan andere boerderijen in de streek. Hendrik, Jacobus en Maria Hogeboom hadden de afspraak gemaakt om voor het leven bij elkaar te blijven, voor die tijd niet ongewoon. Hierdoor zou bij het overlijden van één van hen niet de situatie van noodgedwongen verkoop ontstaan en verbleven de bezittingen aan de langstlevende.

foto Annie OosterbroekOndanks de met haar broers gemaakte afspraken kreeg Maria omgang met de ruim zeventien jaar (!) jongere, inwonende boerenknecht Johannes van der Beek, waarmee zij op 31 december 1900 in gemeenschap van goederen in het huwelijk trad. Het echtpaar vertrok naar een woning aan de Lagestraat in Wapenveld. (Het paar zou niet lang daarna de pleegouders worden van de later beroemde schrijfster Annie Oosterbroek-Dutschun. Zij schreef de Annemarie-trilogie die zich afspeelt op Erve IJzerman).

Doordat Maria de afspraak om voor het leven bij haar broers te blijven verbrak, wat zij haar zeer waarschijnlijk niet in dank afnamen, eiste zij haar erfdeel op wat betekende dat de boedel moest worden gescheiden. Op 9 januari 1900, vrijwel direct nadat Maria de hoeve verliet, trok Jan Hogeboom bij zijn broers in. Hij was oorspronkelijk bakker van beroep en kwam terug vanuit ’s-Gravenhage, waar hij werkzaam was

Op de hoeve leidden de drie achtergebleven broers een zeer sober en uiterst zuinig bestaan, waarbij niets verloren ging. Na het overlijden Hendrik (1914) en Jacob (1929), blijft Jan Hogeboom als enige achter. Jan Hogeboom was vermoedelijk vanwege zijn hoge leeftijd, het recente overlijden van zijn broer Jacob, de tegenvallende resultaten en diverse personeelswisseling niet meer bij machte op de boerderij alleen te leiden. Hij werd hierdoor gedwongen om de boerderij te verkopen.

Erve IJzerman - Kanaaldijk 63, ingang tegenover Lagestraat 27 - 8191 LW Wapenveld
Colofon | Privacyverklaring