Erve IJzerman
Menu

De stichting

Doelstelling
De instandhouding en exploitatie van de boerderij Erve IJzerman, Kanaaldijk 63 8191 LW te Wapenveld, het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Erve IJzerman, bestaat uit de volgende personen:

  • Inez Pijnenburg, (voorzitter)
  • Jolanda van Duren (secretaris)
  • Klaas Doornink (penningmeester)
  • Jaco Heeren (lid)
  • Rob van Vliet (lid)
  • Wim van Dommelen (lid)
  • Peter van Moerkerk (lid)

Vrijwilligers
Het stichtingsbestuur kan een beroep doen op een groep enthousiaste vrijwilligers, die zich inzetten voor de tuin, het onderhoud van de gebouwen, het geven van rondleidingen en voor de bediening.

Maar we kunnen natuurlijk altijd meer hulp gebruiken. Mocht u zich ook willen inzetten, dan kunt u contact opnemen met de coördinator

Financiële ondersteuning
Om het complex Erve IJzerman in stand te houden, initiatieven te ontplooien en te realiseren is altijd geld nodig. Mocht u de stichting financieel of op een andere wijze willen ondersteunen, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de penningmeester van Stichting Erve IJzerman.

Colofon  Overzicht nevenfuncties en rooster van aftreden
  Anbi beleidsplan

Erve IJzerman - Kanaaldijk 63, ingang tegenover Lagestraat 27 - 8191 LW Wapenveld
Colofon | Privacyverklaring