Erve IJzerman
Menu
Zuivelmuseum.nl

Zuivelmuseum.nl.

Erfbeplanting leerlingen JLS

Erfbeplanting leerlingen JLS

De plannen

Herbestemming
De Stichting Recreatie Wapenveld heeft vanaf het begin de realisering van het nationale zuivelmuseum in deze boerderij voor ogen gehad. Dat is door de Stichting Erve IJzerman overgenomen en voor de realisering wordt nauw samengewerkt met stichting Zuivelmuseum de Melkmaten. Na een eerste globale haalbaarheidsstudie door het bureau Cultuurland Advies uit Wapenveld in 2010, werd in 2011 een onderzoek naar de herbestemmingsmogelijkheden gedaan door een groep studenten van de CAH Dronten. In de eerste helft van 2014 is door Museumadvies Els Thijssen uit Amsterdam een Museumvisie opgesteld. Belangrijkste vraag daarbij: Kan het verhaal van de Nederlandse zuivelhistorie verteld worden op de Erve IJzerman in combinatie met de bewoningsgeschiedenis? Die vraag is in het onderzoek volmondig met 'ja' beantwoord. Verrassend daarbij was het grote nationale draagvlak voor de realisering een zuivelmuseum. In de loop van 2014 wordt de Museumvisie afgerond. Die visie is dan de basis voor een bidbook waarmee de fondswerving wordt gestart.

Bij de uitvoering kan men al rekenen op een bijdrage van € 450.000 van de provincie Gelderland en
€ 50.000 uit de gelden van de Gebiedsontwikkeling Hoogwatergeul Veessen/ Wapenveld.

Restauraties
Boerderij en Landschap heeft een restauratievoorstel gemaakt. In het restauratievoorstel gaat het eerst om de aanpak van het casco. Te denken valt dan aan de daken, kozijnen en deuren, herstellen van scheuren in de muren en tegengaan van verdere beschadigingen door corrosie van ijzeren onderdelen in de constructie Door nu eerst te kiezen voor een casco-restauratie, kan verder verval voorkomen worden. Als het restauratievoorstel door alle betrokken partijen als gemeente, provincie en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed  wordt aanvaard, kan mogelijk in de tweede helft van dit jaar met het werk begonnen worden.

Erfbeplanting
Wethouder Herman van der Stege van de Gemeente Heerde heeft vrijdag 22 november 2013 de eerste boom geplant van het erfbeplantingsproject. Dat deed hij samen met zijn kleindochter Marije. Die maakte deel uit van een groep van tientallen kinderen van de Ds. van Maasschool. Deze leerlingen hielpen in de ochtenduren en 's middags waren leerlingen van de Jan Ligthartschool present. De erfbeplanting is onderdeel van het project 'Heerde Landschappelijk Sterk'. Op het complex Erve IJzerman werden tientallen fruitbomen, 15 wilgen en meer dan duizend stuks meidoornhaag geplant.

Erve IJzerman - Kanaaldijk 63, ingang tegenover Lagestraat 27 - 8191 LW Wapenveld
Colofon | Privacyverklaring