Erve IJzerman
Menu

Restauratie Erve IJzerman is gestart

De realisatie van het Nationaal Zuivelmuseum in Erve IJzerman komt steeds dichterbij. Vorige week is door een bouwbedrijf in opdracht van Boerderij en Landschap begonnen met de restauratie van het omvangrijke boerderijcomplex.

Restauratie Erve IJzerman is gestart

Erve IJzerman is gebouwd in 1898 en geldt als één van de best bewaarde boerderijen van het einde van de 19e eeuw. Bijzonder is bijvoorbeeld de aanwezigheid van authentieke werktuigen zoals de rosmolen, bakoven en wastobbe. Restauratie van de boerderij is op korte termijn noodzakelijk, omdat de daken in slechte staat zijn en op de diverse plaatsen in de boerderij zijn houtworm en boktor aangetroffen. De restauratie wordt gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase worden de daken van het woonhuis, de drie aangebouwde schuren en de losstaande kapschuur gerestaureerd. Ook de houtaantasters worden bestreden. Gezien het hoge monumentale karakter en de authenticiteit van het complex, is er op advies van de gemeente Heerde een restauratie begeleidingscommissie in het leven geroepen. Zij bewaken de kwaliteit van de werkzaamheden en het behoud van bijzondere onderdelen van de boerderij.

Boerderij en Landschap, eigenaar van de boerderij, heeft voor dit deel van de restauratie een subsidie van ruim 370.000 euro ontvangen van Provincie Gelderland en Gemeente Heerde. Deze subsidie is toegekend uit het project Gebiedsontwikkeling Hoogwatergeul. Dit is een programma dat de veiligheid langs de grote rivieren vergroot en tegelijkertijd een impuls biedt aan het behoud van het landschap en erfgoed in dat gebied. 
De restauratie is onderdeel van het project om Erve IJzerman te herbestemmen tot Nationaal Zuivelmuseum. Sinds de aankoop van de boerderij in juni 2012 wordt hieraan gewerkt door Stichting Erve IJzerman, Boerderij & Landschap en zuivelmuseum De Melkmaten. De museumvisie voor het zuivelmuseum is bijna afgerond. In de visie wordt de realisering van dit museum nauw verbonden met de bewoningsgeschiedenis van de IJsselhoeve. De verwachting is dat deze visie, inclusief een concept-ontwerp voor de inrichting, nog dit jaar gereed zal zijn. 

Terug naar overzicht

Erve IJzerman - Kanaaldijk 63, ingang tegenover Lagestraat 27 - 8191 LW Wapenveld
Colofon | Privacyverklaring