Erve IJzerman
Menu

Comité van Aanbeveling voor nationaal zuivelmuseum IJzerman

De stichting Erve IJzerman krijgt bij haar plannen voor de realisering van het Nederlandse Zuivelmuseum in de Wapenveldse IJsselhoeve Erve IJzerman, steun van een breed samengesteld Comité van Aanbeveling.

Het bestaat uit oud-Gedeputeerde van Gelderland Annemieke Traag, die tevens voorzitter is, burgemeester Inez Pijnenburg van Heerde, Jurn Buisman de algemeen directeur van het Museum Geelvinck museum Amsterdam, Pim Brascamp oud-hoogleraar WUR en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Landbouwgeschiedenis, Hip Breebaart, bestuursvoorzitter van de stichting Het Hollands Kaasmuseum Alkmaar en Fred Voskuil, directeur van het Nederlands Bakkerijmuseum in Hattem.

“Als bestuur hebben we gezocht naar een mix van mensen met ervaring in de bestuurlijke sector, de geschiedenis van landbouw en zuivel in Nederland en mensen met kennis van de museale wereld. Zij hebben, nadat ze kennis hebben genomen van de Museumvisie Erve IJzerman gemaakt door Els Thijssen Museumadvies uit Amsterdam, positief gereageerd op ons verzoek om toe te treden tot dit comité', aldus voorzitter Jan Nitrauw van het stichtingsbestuur. Een bestuur dat erg blij is met deze ondersteuning. “Het geeft aan dat we, al zijn de plannen ambitieus, niet over één nacht ijs gaan. Els Thijssen heeft een heldere visie gemaakt over de realisering van het Nederlandse zuivelmuseum in dit pand in combinatie met de bewoningsgeschiedenis. Daarmee kan Erve IJzerman een stevige impuls geven aan de vrijetijdseconomie. Dat niet alleen voor Wapenveld en omgeving maar ook voor de provinciale ambitie 'De Veluwe op 1', aldus het bestuur van de Erve IJzerman. Binnenkort volgt de afronding van een Bidbook en gaat Erve IJzerman starten met de fondswerving om de plannen te realiseren. Er is volgens de investeringsopzet in de Museumvisie nog ruim 2,9 miljoen euro nodig om het nationale zuivelmuseum te realiseren. “We richten ons nu op de fondswerving. We hopen in de loop van 2016 een beslissing te kunnen nemen over 'go of no go', aldus penningmeester Bert Bergman. Meer informatie over het complex en de plannen is te vinden op www.erveijzerman.nl

Terug naar overzicht

Erve IJzerman - Kanaaldijk 63, ingang tegenover Lagestraat 27 - 8191 LW Wapenveld
Colofon | Privacyverklaring