Erve IJzerman
Menu

Restauratie Erve IJzerman kan door dankzij meevaller

De kosten voor de eerste fase van de restauratie Erve IJzerman zijn onder het budget gebleven. Daardoor kunnen nu ook nog de kozijnen en de ramen aan de voorkant van de boerderij onder handen worden genomen. < > < >Die mededeling deed eigenaar Boerderij en Landschap tijdens een bijeenkomst bij de afsluiting van de eerste fase. Daar werd in aanwezigheid van de medewerkers van bouwbedrijf Van Laar aandacht aan besteed.

Restauratie Erve IJzerman kan door dankzij meevaller

Gedeputeerde Annemieke Traag gaf vorig jaar op 15 november het officiële startsein. In deze eerste fase zijn de daken van het voorhuis, de drie schuren en de achterliggende kapschuur vernieuwd. In het voorhuis en de vertrekken rond de rosmolen, werd ook de houtworm en de boktor met een warmtebehandeling bestreden. En dat betekent dat het behoud van de imponerende IJsselhoeve voor een belangrijk deel is veilig gesteld. De operatie werd uitgevoerd onder supervisie van Boerderij en Landschap, de eigenaar van het complex. Die nu ook de leiding heeft

 

Het bestuur van de stichting Erve IJzerman dat in de toekomst de exploitatie moet verzorgen, heeft niet stil gezeten. Door Els Thijssen Museumadvies uit Amsterdam is een Museumvisie gemaakt. Dit op basis van de bewoningsgeschiedenis en met het oog op de nieuwe functie: de realisering van een zuivelmuseum in overleg met stichting De Melkmaten. Verder is door het architecten bureau DAAD een inrichtingsplan voor het erf gemaakt. Hierover vindt overleg met de gemeente Heerde plaats. De Museumvisie en het inrichtingsplan worden gebruikt voor het maken van een bidbook. Ook wordt gerekend aan een exploitatie-opzet en een investeringsplan. Als dat is afgerond, wordt gestart met de fondswerving voor de uitvoering van de verdere plannen. De verwachting is dat men daar na de vakantieperiode mee kan beginnen. Ondertussen werkt het bestuur ook aan de vorming van een Comité van Aanbeveling om daarmee te laten zien dat er breed draagvlak is voor de plannen om in Wapenveld het nationale zuivelmuseum te realiseren.

Terug naar overzicht

Erve IJzerman - Kanaaldijk 63, ingang tegenover Lagestraat 27 - 8191 LW Wapenveld
Colofon | Privacyverklaring