Erve IJzerman
Menu

Eerste fase restauratie afgerond

Medewerkers van aannemersbedrijf Van Laar Zwerus zijn begonnen met het opruimen en schoonmaken van Erve IJzerman. En daarmee zit de eerste fase van de restauratie Erve IJzerman er op. Gedeputeerde Annemieke Traag gaf vorig jaar op 15 november het officiŽle startsein. In die eerste fase zijn de daken van het voorhuis, de drie schuren en de achterliggende kapschuur vernieuwd.

Eerste fase restauratie afgerond

In het voorhuis en de vertrekken rond de rosmolen, werd ook de houtworm en de boktor met een warmtebehandeling bestreden. En dat betekent dat met deze eerste fase, het behoud van de imponerende IJsselhoeve voor een belangrijk deel is veilig gesteld. De operatie werd uitgevoerd onder supervisie van Boerderij en Landschap, de eigenaar van het complex.

Vervolg

Het bestuur van de stichting Erve IJzerman dat in de toekomst de exploitatie moet verzorgen, heeft niet stil gezeten. Door Els Thijssen Museumadvies uit Amsterdam is een Museumvisie gemaakt. Dit op basis van de bewoningsgeschiedenis en met het oog op de nieuwe functie: de realisering van een zuivelmuseum in overleg met stichting De Melkmaten. Verder is door het bureau DAAD een inrichtingsplan voor het erf gemaakt. Hierover vindt overleg met de gemeente Heerde plaats. De Museumvisie en het inrichtingsplan worden gebruikt voor het maken van een bidbook. Ook wordt gerekend aan een exploitatie-opzet en een investeringsplan. Als dat is afgerond, wordt gestart met de fondswerving voor de uitvoering van de verdere plannen. De verwachting is dat men daar na de vakantieperiode mee kan beginnen. Ondertussen werkt het bestuur ook aan de vorming van een Comité van Aanbeveling om daarmee te laten zien dat er breed draagvlak is voor de plannen om in Wapenveld het nationale zuivelmuseum te realiseren.

Eerste fase restauratie afgerond  

Terug naar overzicht

Erve IJzerman - Kanaaldijk 63, ingang tegenover Lagestraat 27 - 8191 LW Wapenveld
Colofon | Privacyverklaring