Erve IJzerman
Menu

Bidbook aangeboden aan gedeputeerde Josan Meijers

Het bidbook nationaal zuivelmuseum Erve IJzerman is op donderdag 6 januari aangeboden aan Gedeputeerde Josan Meijers van de provincie Gelderland. Dat gebeurde door een delegatie van de besturen van Erve IJzerman en zuivelmuseum De Melkmaten aangevuld met Martijn Horst van Cultuurland Advies en burgemeester Inez Pijnenburg van Heerde als vertegenwoordiger van het Comité van Aanbeveling.

Bidbook aangeboden aan gedeputeerde Josan Meijers

Gedeputeerde Meijers nam ruim de tijd voor het bezoek en liet zich uitgebreid informeren over de plannen. Dit ook in relatie met de vele projecten die er in en rond Wapenveld op stapel staan. Daaronder ook het provinciale project Veluwekroon voor de gebiedsontwikkeling rond het Apeldoorns kanaal. Voorzitter Jan Nitrauw kon melden dat er mede dankzij Veluwekroon, veel reuring ontstaat in het gebied. Hij gaf daarbij een overzicht over de gang van zaken rond de totstandkoming van Erve IJzerman sinds in 2010 de laatste bewoonster Ina IJzerman overleed. Penningmeester Bert Bergman ging in op de investering die nodig is en op de exploitatie van het zuivelmuseum. Peter Moerkerk gaf namens zuivelmuseum De Melkmaten tekst en uitleg over de collectie en doelstelling van De Melkmaten. Martijn Horst die namens Cultuurland Advies de fondswerving gaat ondersteunen, kreeg informatie aangereikt over de provinciale programma's die de plannen kunnen ondersteunen. Inez Pijnenburg zette uiteen dat het enthousiasme om in Wapenveld het nationale zuivelmuseum te realiseren hartverwarmend is en de volle steun krijgt van het Comité van Aanbeveling.

Gedeputeerde Josan Meijers liet weten een warm gevoel te hebben bij wat er allemaal op stapel staat. Zij zag mogelijkheden tot ondersteuning vanuit de gebiedsopgave De Veluwe op 1 en vanuit de vrijetijdseconomie. Voorzitter Jan Nitrauw bood vervolgens het bidbook aan. Gedeputeerde Meijers was daarbij vol lof voor de heldere en overzichtelijke uitvoering van het bidbook, gemaakt door Els Thijssen Museumadvies uit Amsterdam. Daarbij deed gedeputeerde Meijers de belofte dat zij dit onder de aandacht gaat brengen van haar collega's in Gedeputeerde Staten van Gelderland. Het bestuur Erve IJzerman kan zich nu beraden over de verdere strategie om te komen tot fondswerving voor het Wapenveldse project.

 

Terug naar overzicht

Erve IJzerman - Kanaaldijk 63, ingang tegenover Lagestraat 27 - 8191 LW Wapenveld
Colofon | Privacyverklaring